Tietosuojainfo asiakkaillemme

Rekisterinpitäjä

Tillman Oy (Y-tunnus: 0603490-6)
Honkalantie 2
91500 MUHOS

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Tillman

Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti asiakassuhteen hoitamiseksi, mutta myös lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi (esim arvonlisäverolaki laskutuksesta, yms.).
Henkilörekisteriin voidaan kerätä mm:
- Tilaus-, toimitus- ja laskutustiedot
- Nimi, osoite, paikkakunta, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkolaskuosoite ja Y-tunnus
- Tilauspäivä, toimituspäivä, toimitustapa, toimitusehto, maksuehto, tilaaja ja merkki
- Toimitettavat tuotteet ja niiden tiedot
- Muu tarpeellinen tilaukseen/toimitukseen liittyvä lisätieto
- Toimituksen maksusuoritetiedot

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsittelemämme tiedot kerätään etupäässä asiakkaalta itseltään tai häntä edustamalta taholta. Lisäksi henkilökuntamme saattaa kerätä tietoa julkisista rekisteristä (esim. PRH, YTJ, Fonecta, Verkkolaskuosoitteisto).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneillemme tarpeen mukaan (esim. rahtiliikkeelle toimitusta varten). Tietoja ei luovuteta mainostarkoituksessa ulkopuolisille. Rekisterin pitäjä varaa oikeuden käyttää tietoja omaan markkinointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käsittelemme henkilötietoja lähtökohtaisesti suojatussa tietojärjestelmässä, joissa käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa. Henkilökunta näkee vain toimikuvaansa nähden välttämättömät tiedot. Paperisia henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin ja tarvittaessa oikaista virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus poistattaa henkilötietoyhteyden hänestä tallennettuihin tietoihin, kun niiden käyttötarkoitus on päättynyt ja laki ei edellytä niiden säilyttämistä. Pyyntö tulee lähettää kohdassa Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.